Сурогатна майка – регулации и възможности за асистирана репродукция по света

Буквално думата сурогат има значение на „непълен“ или „непълноценен“заместител.

Сурогатно майчинство  се нарича когато една жена се съгласява да износи бременността на друга жена, която ще стане родител на новороденото след раждането. Това се нарича още заместващо майчинство или дори утроба под наем.

Какво на практика се прави?

Взимат се сперматозоиди от бъдещия баща и яйцеклетки от бъдещата майка , наречени още „умишлени родители“ и чрез асистирана репродукция инвитро  плода се износва от друга жена, „бременната“.  Ако жената или мъжа, а може и двамата бъдещи родители нямат възможност да дарят яйцеклетки и сперма поради заболяване или риск от заразяване с болест, то се прибягва до използване на донорски яйцеклетки и/или сперматозоиди. Много са редки случаите, когато се използват яйцеклетки на „бременната“ жена. Поради обясними причини, това се избягва, за да няма допълнителен довод за привързване на забременялата жена към новороденото.

Асистирана репродукция може да се извърши и с донорски яйцеклетки или сперматозоиди.

До асистирана репродукция чрез използването на донори и заместваща майка се прибягва ,когато има медицинска невъзможност, рискове за бременността  или риск от заразяване с тежко заболяване от страна на някой от бъдещите родители. Сурогатното майчинство може да бъде направено срещу парична компенсация или по хуманни подбуди. В различните държави законодателството е различно. В България няма специален закон, който урежда асистираната репродукция със заместваща майка и на тази основа не могат да бъдат подписвани валидни договори между страните. Но има такава практика и много двойки със здравословни проблеми прибягват до този метод, като се използва възможността майката да се откаже от детето след раждането, донора- баща да припознае новороденото, а неговата съпруга да осинови детето на съпруга си. Въпреки това цялото начинание крие рискове, защото няма законова база и износващата плода майка, може да реши да задържи детето. Поради тази причина, често се налага много двойки, да пътуват до други държави.

Но ето каква е регулацията в България.

Семеен кодекс

Чл. 60. (1) Произходът от майката се определя от раждането.

(2) Майка на детето е жената, която го е родила, включително при асистирана репродукция.

(3) Произходът от майката, установен с акт за раждане, може да бъде оспорен с иск, предявен от детето, от жената, посочена в акта като майка, от нейния съпруг, от жената, която претендира, че е майка на детето, и от мъжа, който претендира, че детето е родено от неговата съпруга.

(4) Като страна по делото се призовават и съпругът на майката, съпругът на жената, която оспорва произхода, както и детето.

(5) Произходът от жената, родила детето при асистирана репродукция, не може да бъде оспорван на това основание.

Чл. 61. (1) Съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване.

(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и когато детето е родено при условията на асистирана репродукция по чл. 60, ал. 2.

 

Оспорване на бащинство

Чл. 62.

(5) Не се допуска оспорване на бащинството, когато детето е родено при условията на асистирана репродукция, ако съпругът на майката е дал информиран писмено съгласие за извършването.

 

Както и съществува специална наредба:

 

НАРЕДБА № 28 ОТ 20 ЮНИ 2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ


Чл. 4.
 (1) Сперматозоиди могат да бъдат вземани от всеки пълнолетен мъж, който не страда от наследствено хронично заболяване, не е поставен под запрещение, отговаря на критериите за подбор по тази наредба (в случаите на непартньорско даряване) и е дал писмено информирано съгласие.

(2) Сперматозоиди могат да бъдат вземани и от непълнолетно лице по медицински показания, когато е застрашена бъдещата му репродуктивна способност, след писмено информирано съгласие на непълнолетния, както и на неговите родители или попечители.

(3) Когато се извършва само експертиза на сперматозоиди, писмената форма на информираното съгласие не е необходима.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2011 г.) Сперматозоиди за директна употреба могат да бъдат използвани само за осъществяване на асистирана репродукция при партньорско даряване.

 

 

Чл. 5. Донорът на сперматозоиди за директна употреба при партньорско даряване отговаря на следните критерии:

 1. не е в родствена връзка с реципиента по права линия и по съребрена линия до 4 степен, което се удостоверява с копие от брачно свидетелство или декларация;
 2. до 30 дни преди процедурата по даряване микробиологично му е изследвана семенна течност, като при патологичен резултат е извършена своевременна санация;
 3. дал е писмено информирано съгласие.

 

Списък на страните по света, където под една или друга форма има законодателна регулация на сурогатство.

САЩ , Русия, Мексико, Канада, Украйна, Гърция, Грузия, Тайланд, Индия, Аржентина, Австралия, Южна Африка, Великобритания, Кипър, Бразилия, Израел, Холандия, Гватемала, Япония, Китай, Чехия, Унгария,  Ирландия, Испания, Белгия, Дания.

Както можете да забележите, повечето от изброените държави с развити общества, напреднали и с демократично управление, за жалост България, както и в много други отношения, не е между тези държави.

В страните САЩ, Русия, Канада, Грузия, Украйна асистираната репродукция, чрез заместваща майка е разрешена и за чужди граждани. Като в някой американски щати и Канада това е разрешено съвсем легално , има  регулация и за хомосексуални двойки и сами мъже.

Русия

През месец ноември 2011 влиза в сила „Закон за здравето и защита на гражданите в Руската федерация“, който урежда възможността за използването на сурогатна майка, но само на хетеросексуални двойки или сами жени, които обаче трябва да имат здравословен проблем, който да е причина за техния избор. Като също така, сурогатната майка има известно време, през което трябва да реши дали иска да задържи бебето. Ако обаче използвате специализирана клиника, която предлага тази услуга, обикновено се правят много беседи с приемната жена преди да се започне процедурата, тя е напълно наясно и почти никога никой не задържа детето. Материята по темата също е засегната в „Закон за защита на здравето на гражданите“ на Руската федерация. В Русия има много клиники, които предлагат сурогатни майки. Цените са между 25000 и 30000 евро. Като в тази цена се включва абсолютно всичко. Дори има клиники, които предлагат възможност да се избере жена, според външни или други белези.

 

Гърция

От няколко години гръцките граждани могат да прибягват до репродуктивна техника, защото тяхната практика е легализирана само за жителите в страната през 2002 г.. А от 2014-та година вече този закон позволява и чужди граждани да се възползват от тази възможност.

 

Има редица изисквания, които Гърция изисквано съгласно нейното законодателство за сурогатно майчинство, процесът може да се прилага за чужденците, в това число и българи:

Хомосексуалните двойки за сега не могат да се възползват от тази възможност, но се очаква в близко бъдеще парламента на Гърция да се одобри и подобна възможност.  Също така има сериозни настроения в гръцкото общество и за одобрението на  сами мъже без партньорка да могат да се възползват от това право.

Жените, които имат право да се възползват от сурогатна майка трябва да бъдат под 50-годишна възраст и да осигурят медицинско удостоверение за безплодие, рисков бременност или проблем със зачеването.

Хетеросексуалните, женени или неженени двойки и самотните майки са свободни да се подложи на процедурата.

Законът предвижда на сурогатните майки да бъде заплащано не само медицинските разходи, но и допълнителна сума на стойност не повече от 10-12000 евро заради загубата на доход от трудова дейност по време на бременността, както и заради другите неудобства.

 

Даряване на яйцеклетки в Гърция

Даряването на яйцеклетки в Гърция и позволено при провеждането на репродуктивни лечение, като в това число е и сурогатното майчинство. Това дарение според гръцките закони трябва да е с не комерсиална цел, да е анонимно и дарителя и получателя не трябва да се познават и да имат каквато и да е информация един за друг. Въпреки,че не е позволено да се плаща на донора, реално обикновено това се прави, като сумите са символични в размер на 600-800 евро и са най-вече за разходи. Донорът на яйцеклетки трябва да е жена на възраст от 18 до 35 години, да е в много добро здравословно и психическо състояние. Правят се много изследвания и психологически тестове.

Преди да започне лечението е необходимо разрешението от гръцки съд. Освен старт на процедурата съдебния акт ще послужи на бъдещите родители след края на процедурата за узаконяване на родителските права. Въпреки това в страни където сурогатното майчинство не е регулирано със специален закон или е забранено, може да има проблем при регистрацията, което след това трябва да се направи в посолството. Ако това се случи, остава варианта сурогатната майка да се откаже от детето и жената на бащата да го осинови след това. По този начин бебето ще бъде най-накрая дете на двамата родители. Ориентировъчната сума за цената на целия този процес с включени адвокати, такса за агенцията, медицински разходи и други е около 35 000 евро, като гръцкия закон забранява компенсацията за самите сурогатни майки да надхвърля 12 000 евро.

 

Украйна

Украйна е истинска Мека на сурогатното майчинство. Там то е регулирано със специален закон. Има голям на брой клиники и агенции, които предлагат процедурата. Има много жени готови да станат сурогатни майки и този процес се е превърнал в сериозен бизнес.

В Украйна също не е разрешено хомосексуални двойки да се възползват от тази процедура. Евентуалните кандидати трябва да са двойка между мъж и жена със сключен брак. Въпреки това полулегално е известно, че тази процедура масово се прави и от хомосексуални двойки.

Изискването е поне бащата да даде свой биологичен материал, като принципно се предпочита  и яйцеклетките да са от бъдещата майка.

В Украйна също се изисква майката да има медицинска невъзможност за забременяване.

Даряването на яйцеклетки трябва да е анонимно, но се допуска това да се прави и от роднини и приятели на бъдещите родители.

Цената за цялата процедура по сурогатно майчинство в Украйна е около 28 000 евро, като в различните клиники тази цена може да включва един или два опита.

Според семейния кодекс на Украйна, сурогатната майка няма право да задържи бебето и то се счита дете на бащата и приемната майка, дори и тя да не са използвани нейни яйцеклетки. Ако все пак сурогатната майка откаже да подпише предаването на детето, тогава се завежда съдебно дело, което в кратки срокове чрез съдебен акт се присъжда детето на семейството, което е започнала процедурата. Всичко това в Украйна е добре регулирано от специален закон.

Списък с клиники, които предлагат асистирана репродукция в Украйна- ТУК

Цени за асистирана репродукция в Украйна – ТУК

Израел

 

В Израел сурогатното майчинство или наричано там още „утроба по наем“ е разрешено само за регистрирани жители на страната с редовна адресна регистрация. Там има обаче една особеност свързана със специалния закон за евреите. Изискването е сурогатната майка и приемните родители да изповядват една религия. Изключва се и даряване и използване на чужд биологичен материал (сперма) за бащата. Бъдещото дете трябва задължително да е заченато със семенна течност от приемния баща.

Israeli Embryo Carrying Agreement Act  от 1996 година е закона, който регулира сурогатното майчинство в Израел. Той позволява репродукцията,чрез сурогатна майка за двойки от мъж и жена, но не и за хомосексуални двойки. Особеното тук за разлика от други държави е че няма изрично изискване приемните родители да имат сключен брак. Другата особеност за хомосексуалните двойки в Израел е че на тях се разрешава да се сдобият с дете чрез сурогатна майка в друга държава, след което това дете може да бъде законно признато за тяхно в държавата Израел.

Бъдещите родители, които могат да се възползват от сурогатна майка в Израел тябва да са на възраст от 18 до 52 години. Семенната течност трябва да е от бащата, а майката може да даде своя яйцеклетка или да се използва донор. И двамата родители трябва да живеят постоянно в страната.

Също така бъдещата майка трябва да предостави медицински документи, които доказват невъзможност за зачеване, рискова бременност или др.

Друга особеност в Израел – договора за сурогатно майчинство трябва да бъде одобрен от специална държавна комисия от медици и психолози, която задължително е съставена от трима мъже и три жени, като единият задължително е равин. Този религиозен представител има особено значение, защото в случай,че нито сурогатната майка, нито приемното семейство са евреи и религиите им се различават, равина има тежката дума дали да одобри процедурата. Но дори и един от всички замесени да е евреин, трябва и другите (по скоро майките) да са евреи, защото според еврейските закони религията на майката определя религията на бебето.

Има и изисквания към сурогатната майка. Тя не трябва да е роднина с приемното семейство. Трябва да е на възраст между 22 и 38 години и в случай че  е разведена, трябва да са минали поне 7 месеца от развода. Също така трябва да има най-малко едно родено дете или най-много три и да е минала поне една година от последното раждане.

Заплащането на сурогатната майка в Израел не е строго регламентирано и се уговаря в самия договор, като сумата обикновено е между 30 и 40 000 долара.

 

Грузия

Грузия е една от държавите в които сурогатното майчинство е разрешено и има специално законодателство, което регулира този процес. Има специален закон за утроба под наем от 1997 година. Това превръща Грузия в основна дестинация, наред с Украйна  за двойки, който искат да имат деца чрез сурогатно майчинство.

Разрешава се само на двойки, които имат сключен брак. Не се разрешава за хомосексуални двойки. Приемната майка трябва да има медицинска причина, която да я възпрепятства да има дете по обичайния начин.

Особеното в Грузия е че се разрешава, както донорство на яйцеклетки, така и на сперматозоиди. Като приемното семейство могат да познават донора и не е задължително той да е анонимен.

В акта за раждане на новороденото се записват директно имената на приемните родители. Това става обикновено до 24 часа след раждането. Като за това въобще не се уведомява сурогатната майка. Това е много важен акцент, защото в много други законодателства в различни държави, детето първо се вписва на името на сурогатната майка, а чак след това тя се отказва от него и може да бъдат вписани новите родители.

Клиника в Грузия, която предлага асистирана репродукция – ТУК

 

Тайланд

До 2015 година това е една от основните световни дестинации за двойки, които искат да имат дете след сурогатно  майчинство. Освен всичко друго цената на цялата процедура е също най-ниска в Тайланд.  Обаче през 2015-та година законодателството беше променено и вече е забранено сурогатното майчинство за чужди граждани. Новия закон разрешава сурогатното майчинство само за двойки от тайландски произход, като сурогатната майка трябва да е навършила 25 години и се забранява изрично това да се прави срещу заплащане.

Чешка република

В Чехия няма изрично подробно регулиране със специален закон на сурогатното майчинство. То не е изрично разрешено, но не е и изрично забранено. Поради това в Чехия сирогатнто майчинство се практикува , като това се прави основно в областта Злин.

Изрично забранено е само публикуването на обяви, както за търсене на сурогатна майка, така и за жени които предлагат да износят чуждо бебе.

Има, разбира се все пак някои изисквания, който са упоменати в чешкия Здравен кодекс. А те са именно:

 1. Разрешава се сурогатното майчинство за двойки със репродуктивни проблеми, както и в случай,че при нормално зачатие има риск на плода да бъде предадена тежко генетично или друго сериозно заболяване.
 2. Трябва всички страни и особено сурогатната майка да подпише информирано съгласие.
 3. Освен двойки между мъж и жена, тази процедура в Чехия се практикува и за сами жени или двойки между две жени.
 4. Сурогатна майка може да стане само жена в добро здраве и на подходяща възраст за майчинство.

 

В областта Злин в Чехия сурогтаното майчинство се прилага съвсем свободно. Изискванията са:

 1. Жената, която иска да стане майка трябва да предостави собствени яйцеклетки
 2. Жената, която иска да стане майка трябва да има здравословен проблем, който и пречи това да стане по естествен начин.
 3. Спермата трябва да се предостави от бъдещия баща
 4. Ако сурогатната майка има сключен брак, то и нейният съпруг трябва да бъде уведомен.

Как се случва юридически самото осиновяване:

След раждането сурогатната майка се отказва от детето, донорът на сперма, баща остава единствен родител, а неговата съпруга осиновява новороденото  дете.

Тъй като в Чехия какъвто и да е договор за сурогтано майчинство е невалиден, то сурогатната майка практически винаги има възможността да пристъпи към аборт или да задържи детето.

Унгария

В Унгария няма специален закон за заместващо майчинство. Въпреки това в месния Закон за здравето има разпоредби, които до някъде регулират други техники на асистирана репродукция.

 

Канада

Асистираната репродукция в Канада е разрешена само, когато това не се прави с комерсиални цели. Въпреки това бъдещите родители трябва да заплатят всички възможни разходи на сурогатната майка. Максималното заплащане за разходи, което се разрешава е от 22 000 канадски долара.

От друга страна в Канада се разрешава асистираната репродукция, както за граждани на страната, така и за чужденци. Разрешена е процедурата също така и за хомосексуални двойки, независимо дали са със сключен брак или не. Разрешено е също на сами жени или мъже да прибягват до тази процедура. В това отношение в Канада асистираната репродукция е най-либерална и свободна за достъп на всякакви хора.

Минималната възраст която е нужна на една жена да стане сурогатна майка е 21 години.

Тук можете да прочетете повече относно правните норми регулиращи асистираната репродукция в Канада –  Закон за асистираната репродукция в Канада

Основните предимства на асистираната репродукция в Канада са нейната сравнително ниска цена, заради публичната здравна система, която поема голяма част от разходите по бременността. Другото голямо предимство е законовата регулация. Детето освен гражданин на страната от която произхождат родителите ще бъде и канадски гражданин. И разбира се уникалното предимство на суроганото мойчинство в Канада е факта,че всички групи хора  могат да се възползват от процедурата. Без ограничения.

Attachments

Подобни Статии

thumbnail
hover

Биологичен „прекъсвач“ приближава учените до създаването...

Проектирайки биологичен „прекъсвач“ в една отслабена форма на вируса на СП...

thumbnail
hover

Рисковете за сърцето от мръсния въздух...

Проучване на UCLA сочи, че рисковете за сърцето, причинени от замърсяването на ...

thumbnail
hover

Въздействието върху раковите стволови клетки подобрява...

  Откритието на изследователите от UCLA е приложимо и при по-големи тумори к...

Comment

  • Списък с клиники, които предлагат асистирана репродукция в Украйна не е пълен ,аз бях в изумителна клиника http://biotexcom.com/ Препоръчвам на всички га

Добавете Коментар

Трябва да сте влязли в профила си, за да коментирате.